KNV EHBO afdeling Rheden
Vereniging

De vereniging is op 3 oktober 1936 opgericht als afdeling van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging EHBO in Zeist.

Statuten en huishoudelijk regelement

Deze zijn digitaal aan alle leden verstrekt en worden op aanvraag gratis toegestuurd.

ANBI

De Vereniging heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status.
RSIN nummer 815712789
KvK nummer 40119155
IBAN: NL90INGB0002950789 t.n.v. Afd. Rheden van de Koninklijke Nederlandse Ver EHBO.
Bestuur

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. Eventueel gemaakte kosten worden uiteraard wel vergoed.

Voorzitter: Henk Westerhuis
Tel. 026-4953209, mail voorzitter(at)ehbo-rheden.nl

Secretaris: Frans Looijen
Tel. 026-4951574, mail info(at)ehbo-rheden.nl

Penningmeester: Tjerk Albertsma
Tel. 026-4952056, mail penningmeester(at)ehbo-rheden.nl

Algemeen lid: Joop Liet
Tel. 026-4953489, mail J.Liet(at)ehbo-rheden.nl

Leden- en diploma administratie: Maryon Snelder
Tel. 026-4951469, mail ledenadministratie(at)ehbo-rheden.nl

Privacy

Er worden geen cookies gebruikt op deze website en op geen enkele andere manier worden er
gegevens verzameld van bezoekers van deze website. Alle foto's op de website zijn door een
van de leden gemaakt. De betrokkenen hebben toestemming gegeven voor gebruik op onze
eigen website, of in de pers bij een artikel gerelateerd aan de EHBO vereniging. Mocht u bezwaar
hebben tegen het gebruik van een foto laat dit dan aan de webmaster weten. De betreffende
foto zal dan verwijderd worden. Zie verder de privacyverklaring.

Privacyverklaring

De KNV EHBO afdeling Rheden vraagt aan cursisten en/of kandidaat leden alleen die persoonlijke
gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede leden en/of cursisten administratie.

Alle leden worden ingeschreven in de (verplichte) Digitale Leden Administratie van de Koninklijke
Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken te Zeist.

Ieder lid kan zijn gegevens opvragen bij de ledenadministratie.
Een verzoek tot wijziging kunt u ook indienen bij de ledenadministratie.
Alleen het bestuurslid belast met de ledenadministratie kan wijzigingen doorvoeren.

Als een lid opzegt worden zijn gegevens uit de ledenadministratie verwijderd, voor zover er geen
wettelijke verplichting bestaat om de gegevens nog langer te bewaren.

De relevante persoonlijke gegevens worden alleen gedeeld met:
Het Oranje Kruis voor alle leden met een geldig (kinder) EHBO diploma.
De dienstleider die onder verantwoording van het bestuur de dienstverlening organiseert.
Alle bestuursleden, dit om u te informeren, de contributie te innen of anderszins.

Als een bestuurslid aftreedt worden alle relevante data en papieren overgedragen aan het
zittende bestuur. De toegang tot de ledenadministratie vervalt per direct.

Enige malen per jaar ontvangt ieder lid een nieuwsbrief. Op verzoek wordt u direct van de
mailinglijst verwijderd en ontvangt u geen informatie meer.

Een uitnodiging voor de jaarvergadering met de bijbehorende stukken word altijd wel verstuurd
omdat dit verplicht is volgens onze statuten en het Burgerlijk Wetboek.

Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie voor 2020
bedraagt €35,-. U wordt verzocht om zelf uw contributie voor 1 april over te maken.
Inbegrepen in de contributie zijn alle herhalingslessen en lezingen, de afdracht aan de landelijke
KNV EHBO vereniging en de diplomaverlenging bij Het Oranje Kruis.

Lidmaatschap

Aanmelden als lid van de vereniging kan met het aanmeldingsformulier.
Graag het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar de ledenadministratie mailen.

Opzeggen

Bedanken als lid moet voor 1 december van het lopende jaar bij de ledenadministratie.
Bij latere opzegging worden eventuele kosten aan u doorberekend.

Doelstelling

De "Eerste Hulp Bij Ongelukken bevorderen", in de ruimste zin van het woord, geldt als
belangrijkste doel van de KNV EHBO, daarnaast heeft de vereniging ook nog een aantal
specifieke doelstellingen:
  1. Het in zo breed mogelijke kring onder de aandacht brengen van de noodzaak van een goede
eerste hulpverlening.
  2. Het bevorderen van het geven van voorlichting over eerste hulpverlening.
  3. Het bevorderen en organiseren van opleiding tot het geven van onderricht in het  algemeen
dat vereist wordt voor een goede eerste   hulpverlening.  
  4. Het verspreiden van informatie en het aanschaffen en verspreiden van materiaal ten
behoeve van de voorlichting, de opleidingen en het daadwerkelijk verlenen van eerste hulp.
  5. Het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  6. Het samenwerken met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lichamen die zich in gelijke of
verwante richting begeven.
  7. Andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

Activiteiten

Het bemannen van de Eerste Hulppost bij verschillende evenementen in en rond Rheden.
Organiseren van EHBO- en reanimatie cursussen in het dorp Rheden.
Informatie en demonstraties aan het publiek zoals tijdens het Schaapscheerdersfeest in Rheden
of bij andere activiteiten.
Organiseren van voldoende herhalingsavonden zodat de vaardigheden op peil blijven.
Daarbij hoort het verlengen van de diploma's bij Het Oranje Kruis.

Toekomstbeleid 2020-2025

Het bestuur draagt zorg voor de continuīteit van de vereniging door middel van:

1. Herhalingslessen. Het bestuur probeert samen met de kaderinstructeurs voldoende
herhalinglessen aan te bieden. Hier kan elk lid zijn competenties en kennis op peil houden.
2. Beginnerscursus. Het bestuur probeert ieder seizoen een beginnerscursus te starten. De
cursus wordt tegen kostprijs aangeboden. Het doel is nieuwe eerste hulpverleners op te leiden.
Door deze nieuwe aanwas wordt tevens de continuīteit van de vereniging gewaarborgd.
3. Reanimatie / AED cursus. Deze cursus wordt tegen kostprijs aangeboden voor elke
belangstellende. Wij vinden dat iedereen moet kunnen reanimeren.
4. Dienstverlening. Om hoogwaardige dienstverlening bij evenementen op peil te houden
stimuleren wij de leden om diensten te draaien. Dit is altijd op vrijwillige basis.
5. Bestuursleden. Wij proberen voldoende bestuursleden te hebben om de vereniging draaiende
te houden. Door altijd voor een backup te zorgen proberen wij de kennis binnen het bestuur op
peil te houden.


Financieel overzicht

Op verzoek kunt u bij de penningmeester inzage krijgen in de gegevens.