KNV EHBO afdeling Rheden
Vereniging

De vereniging is op 3 oktober 1936 opgericht als afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO in Zeist.

Statuten en huishoudelijk regelement

Deze zijn digitaal aan alle leden verstrekt en worden op aanvraag gratis toegestuurd.

ANBI

De Vereniging heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status.
RSIN nummer 815712789
KvK nummer 40119155
IBAN: NL90INGB0002950789 t.n.v. Penningmeester KNV EHBO afd. Rheden in Rheden.

Secretariaat KNV EHBO afdeling Rheden
Methorsterweg 53
6991 TW Rheden

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Eventueel gemaakte kosten worden wel vergoed.

Voorzitter: Henk Westerhuis
Tel. 026-4953209, mail voorzitter(at)ehbo-rheden.nl

Secretaris: Trudy Broenink
Tel. 026-4950027, mail
info(at)ehbo-rheden.nl

Penningmeester: Frans Looijen
Tel. 026-4951574, mail
penningmeester(at) ehbo-rheden.nl

Algemeen lid: Martien Cox
Tel. 026-4954589, mail
m.cox(at)ehbo-rheden.nl

Leden- en diploma administratie: Maryon Snelder
Tel. 026-4951469, mail
ledenadministratie(at)ehbo-rheden.nlContributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie vanaf 2018 bedraagt Ç32,50. U wordt verzocht om zelf uw contributie voor 1 april over te maken. Inbegrepen in de contributie zijn alle herhalingslessen en lezingen, de afdracht aan de landelijke KNV EHBO vereniging en de diplomaverlenging bij Het Oranje Kruis.

Opzeggen

Bedanken als lid graag voor 1 december van het lopende jaar bij de ledenadministratie.
Bij latere opzegging worden eventuele kosten aan u doorberekend.

Doelstelling

De "Eerste Hulp Bij Ongelukken bevorderen", in de ruimste zin van het woord, geldt als belangrijkste doel van de KNV EHBO, daarnaast heeft de vereniging ook nog een aantal specifieke doelstellingen:
  1. Het in zo breed mogelijke kring onder de aandacht brengen van de noodzaak van een goede eerste hulpverlening;
  2. Het bevorderen van het geven van voorlichting over eerste hulpverlening;
  3. Het bevorderen en organiseren van opleiding tot het geven van onderricht in het  algemeen dat vereist wordt voor een goede eerste   hulpverlening;  
  4. Het verspreiden van informatie en het aanschaffen en verspreiden van materiaal ten behoeve van de voorlichting, de opleidingen en het daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  5. Het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  6. Het samenwerken met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lichamen die zich in gelijke of verwante richting begeven;
  7. Andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.


Activiteiten

Het bemannen van de Eerste Hulppost bij verschillende evenementen in en rond Rheden.
Organiseren van EHBO- en reanimatie cursussen in het dorp Rheden.
Informatie en demonstraties aan het publiek zoals tijdens het Schaapscheerdersfeest in Rheden of bij andere activiteiten.
Organiseren van ongeveer 15 herhalingsavonden zodat de vaardigheden op peil blijven.
Daarbij hoort het verlengen van de diploma's bij Het Oranje Kruis.

Toekomstbeleid 2017-2022

Het bestuur draagt zorg voor de continu´teit van de vereniging door middel van:

1. Herhalingslessen. Het bestuur probeert samen met de kaderinstructeurs minimaal 15 herhalinglessen aan te bieden. Hier kan elk lid zijn competenties en kennis op peil houden.
2. Beginnerscursus. Het bestuur probeert ieder seizoen een beginnerscursus te starten. De cursus wordt tegen kostprijs aangeboden. Het doel is nieuwe eerste hulpverleners op te leiden. Door deze nieuwe aanwas wordt tevens de continu´teit van de vereniging gewaarborgd.
3. Reanimatie / AED cursus. Deze cursus wordt tegen kostprijs aangeboden voor elke belangstellende. Wij vinden dat iedereen moet kunnen reanimeren.
4. Dienstverlening. Om hoogwaardige dienstverlening bij evenementen op peil te houden stimuleren wij de leden om diensten te draaien. Dit is altijd op vrijwillige basis.
5. Bestuursleden. Wij proberen voldoende bestuursleden te hebben om de vereniging draaiende te houden. Door altijd voor een backup te zorgen proberen wij de kennis binnen het bestuur op peil te houden.

Financieel overzicht


Wordt binnenkort ingevuld